Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης
Επιστροφή στην Αρχική σελίδα
Πολιτιστική Κληρονομιά
Κτίσματα
Απεικονίσεις και Ιερά Κειμήλια
Βιβλιοθήκη
Προστασία /Ανάδειξη Μνημείων
 
Σιναϊτικές Σπουδές
 
Βιβλιογραφία
 

Προστασία και Ανάδειξη των Σιναϊτικών Μνημείων
 

Η Ιερά Μονή Σινά στην προσπάθειά της να διατηρήσει και να προβάλει την κληρονομιά των Σιναϊτικών Μνημείων συνεργάζεται σε διάφορα προγράμματα κυρίως με την Αρχαιολογική υπηρεσία της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα κάνει δεκτό όποιο ενδιαφέρον παρουσιασθεί από κάθε πλευρά, είτε ως τεχνογνωσία είτε ως χρηματική ενίσχυση, αλλά πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των αρχών του Αιγυπτιακού κράτους. Κατά την τελευταία πενηνταετία, εκτός από τη διαρκή συνεργασία με τις Αιγυπτιακές αρχές, έχει συνεργασθεί και με διάφορους άλλους φορείς. Όσον αφορά στην προστασία των Σιναϊτικών Μνημείων, στον τομέα της συντηρήσεως των εικόνων και εκκλησιαστικών κειμηλίων, υπάρχει συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντηρήσεως του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος και για τα χειρόγραφα με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, και το Βρετανικό Κολέγιο του Κάμπεργουελ. Στον τομέα της στερεώσεως των κτηρίων με τη διεύθυνση Αναστηλώσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος. Όσον αφορά στη μελέτη των Σιναϊτικών Μνημείων, με τη Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για τη μικροφωτογράφηση χειρογράφων, με το Πανεπιστήμιο του Πρίστον και τα μέλη της Ελληνικής Χριστιανικής Εταιρείας για τη μελέτη των εικόνων και των εκκλησιαστικών κειμηλίων, με το Πανεπιστήμιο Μακ Γκιλλ στη μελέτη των μικρογραφιών. Στον τομέα των ανασκαφών με τη γερμανική Αρχαιολογική Σχολή του Καΐρου και το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα του Όρους Σινά που εδρεύει στην Αθήνα προσφάτως έχει αρχίσει η διαδικασία για την οργάνωση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας του Σιναϊτικού Αρχείου Μνημείων το οποίο και θα είναι στη διάθεση της Διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, σε συνδυασμό με την ανέγερση μεγάλου πολιτιστικού συγκροτήματος στην περιοχή του Δήμου Αταλάντης της Κεντρικής Ελλάδος. Με την έγκριση των Αιγυπτιακών Αρχών η Ι.Μ.Σινά έχει λάβει μέρος σε διεθνείς εκθέσεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε Μεγάλα Μουσεία, όπως το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το Μουσείο της Πετρουπόλεως, του Χριστιανικού και Βυζαντινού Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα. Τέλος στον τομέα των εκδόσεων έχει να παρουσιάσει σειρά εντύπων με σιναϊτικά θέματα παράλληλα με την παραγωγή και διάθεση σιναϊτικών ενθυμημάτων.


Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co