Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης
Επιστροφή στην Αρχική σελίδα
Απεικονίσεις και Ιερά Κειμήλια
Εικονογραφία
Μικροτεχνία

Ψηφιδωτά
 

Στην αψίδα του Ιερού Βήματος του Καθολικού υπάρχει το περίφημο μωσαϊκό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού που χρονολογείται στον 6ο μ.Χ αιώνα.

Η τεχνοτροπία του ομοιάζει με εκείνη των ψηφιδωτών του Αγίου Βιταλίου της Ραβέννας και της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως. Το θέμα του αντλείται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ΙΖ',2-8. Ο Κύριος ευρίσκεται στο κέντρο, με τον Προφήτη Ηλία στα δεξιά Του και τον Προφήτη Μωυσή στα αριστερά Του. Κάτω αριστερά Του γονατιστός σε αντικίνηση είναι ο Άγιος Ιωάννης, στο κέντρο πρηνηδόν ο Άγιος Πέτρος και δεξιά Του, επίσης γονατιστός σε αντικίνηση ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος.

Στο ίδιο το ψηφιδωτό, στην παρυφή του μετώπου της αψίδας, απεικονίζονται σε μετάλλια: οι Δώδεκα Απόστολοι, οι Δώδεκα Προφήτες, ο Πρεσβύτερος Λογγίνος (Ηγούμενος στη Μονή κατά το χρόνο της κατασκευής του έργου), και ο Διάκονος Ιωάννης (ο της Κλίμακος; ). Τέλος στο μέτωπο της αψίδας υπάρχουν δύο παραστάσεις: Ο Μωυσής προ της Βάτου να λύνει τα υποδήματά του και ο Μωυσής να λαμβάνει τις Πλάκες του Δεκαλόγου. Επίσης σε δύο μετάλλια εικονίζονται δύο πρόσωπα, η Θεοτόκος και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ενώ δύο Άγγελοι προσφέρουν δώρα εις τον Αμνό, ο οποίος ευρίσκεται στο κέντρο της συνθέσεως και συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, Στο σύνολό τους οι μορφές αυτές διαμορφώνουν το θεματολόγιο της Δεήσεως.

Η κόσμηση της αψίδας του Ιερού με την παράσταση της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος τονίζει το μυστικό συσχετισμό του Όρους Χωρήβ με το όρος Θαβώρ καθώς και στα δύο όρη αποκαλύφθηκε η Δόξα του Κυρίου παρόντων των προφητών Μωυσή και Ηλία. Έτσι η ονομασία του Καθολικού ως Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού σε χρήση.
Ο Χριστός, λεπτομέρεια από την Μεταμόρφωση, Καθολικό, Ψηφιδωτό, 6ος αι.
Ο Χριστός, λεπτομέρεια από την Μεταμόρφωση, Καθολικό, Ψηφιδωτό, 6ος αι.

Το Ψηφιδωτό της Κόγχης του Ιερού, Καθολικό, 6ος αι. Ο Απόστολος Παύλος, Καθολικό, Ψηφιδωτό, 6ος αι.
Ο Προφήτης Ζαχαρίας, Καθολικό, Ψηφιδωτό, 6ος αι. Ο Απόστολος Ανδρέας, Καθολικό, Ψηφιδωτό, 6ος αι.
Ο Προφήτης Αββακούμ, Καθολικό, Ψηφιδωτό, 6ος αι.  
Επιλέξτε τις εικόνες για μεγένθυνση

Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co