Ο Μωάμεθ και η Ιερά Μονή Σινά
 

Ο Μωάμεθ, σύμφωνα με τη σιναϊτική παράδοση, είχε επισκεφθεί την Ιερά Μονή και είχε γνωρίσει τους Σιναϊτες Πατέρες κατά τη διάρκεια των εμπορικών του περιοδειών, στο ίδιο δε το Κοράνιο μνημονεύει τους ιερούς τόπους του Σινά.Ήδη από το δεύτερο έτος της Εγίρας, το 626 μ. Χ., οι Σιναϊτες Πατέρες, σύμφωνα με την ίδια Σιναϊτική παράδοση, έσπευσαν και έστειλαν μία πρεσβεία στη Μεδίνα για να ζητήσουν πολιτική προστασία. Ανταποκρινόμενος Μωάμεθ στο αίτημα αυτό έδωσε με ποινή αφορισμού μία «ιδιόγραφη υποχρέωση» /Διαθήκη (Αχτναμέ), επικυρωμένη με το αποτύπωμα της ίδιας της παλάμης του. Επίσημα αντίγραφα της Διαθήκης σώζονται σήμερα τόσο στο Σκευοφυλάκιο της Μονής όσο και σε αρκετά μετόχιά της εκτός Σινά και κυρίως στην Ελλάδα, ακόμη δε και στο Άγιον Όρος. Όταν το 1517 κατέλαβε την Αίγυπτο ο Σουλτάνος Σελίμ Α΄, επικύρωσε μεν τα προνόμια της Μονής, όμως κράτησε προς φύλαξη το πρωτότυπο έγγραφο του Αχτναμέ για το βασιλικό θησαυροφυλάκιο στην Κωνσταντινούπολη καθώς έφερε την ιδιόχειρη επικύρωση του Μωάμεθ, άφησε δε στη Μονή επικυρωμένο αντίγραφο.
Η Διαθήκη του Μωάμεθ, Επικυρωμένο Αντίγραφο, Τουρκικό Έγγραφο, 1858
Η Διαθήκη του Μωάμεθ, Επικυρωμένο Αντίγραφο, Τουρκικό Έγγραφο, 1858


Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co