Η Ιερά Μονή Σινά κατά την 1η μ. Χ. Χιλιετία
 

Η πρώτη χιλιετία από τη γέννηση του Χριστού καλύπτει την περίοδο της ίδρυσης της Ιεράς Μονής Σινά, με τη σταδιακή της καθιέρωση ως χώρου ευλογημένου για άσκηση και προσκύνηση.

Οι πρώτοι πέντε αιώνες χαρακτηρίζονται επίσης από το γεγονός του αυξανόμενου ενδιαφέροντος ισχυρών ηγετών του Ελληνορωμαϊκού κόσμου για να προστατεύσουν το χώρο της Μονής και τους ασκούμενους ή τους προσκυνητές της εν μέσω της Σιναϊτικής ερήμου.

Στους επόμενους πέντε αιώνες τρία κυρίως γεγονότα καθιέρωσαν ακόμη περισσότερο τη θέση της Ιεράς Μονής Σινά εκτός από χώρο ασκήσεως και προσευχής ολοκληρώνοντας την οικουμενικότητα της ακτινοβολίας της. Η Διαθήκη του Προφήτη Μωάμεθ για την προστασία των σιναϊτών πατέρων, στάθηκε αφετηρία για την ιστορική διαμόρφωση των σχέσεων ανάμεσα στον Χριστιανισμό και το Μουσουλμανισμό. Η αποκάλυψη και η έκτοτε παρουσία στο χώρο των λειψάνων της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Αικατερίνης, προσέδωσαν ιδιαίτερη ευλογία στη Μονή λόγω της ακτινοβολίας της Αγίας σε όλη τη Χριστιανοσύνη, στο πρόσωπο της οποίας τιμάται η θαυμαστή συμπόρευση της αγνότητας, της γνώσης και της πίστης. Τέλος η σταθερή πνευματική αναφορά και αφοσίωση των Σιναϊτών Πατέρων στις αποφάσεις των επτά Οικουμενικών Συνόδων του Χριστιανισμού παράλληλα με την ειρηνική τους συμβίωση με τον κόσμο του Ισλάμ έχουν προσδώσει ξεχωριστό σεβασμό και οικουμενικό κύρος στη Μονή.

Ο Χριστός Παντοκράτωρ, Εγκαυστική Εικόνα, 6ος αι.
Ο Χριστός Παντοκράτωρ, Εγκαυστική Εικόνα, 6ος αι.

Η Θεοτόκος Ένθρονη Βρεφοκρατούσα με τους Αγίους Θεόδωρο και Γεώργιο και Αγγέλους, Εγκαυστική Εικόνα, 6ος αι. Ο Χριστός Παντοκράτωρ,Λεπτομέρεια, Εγκαυστική Εικόνα, 6ος αι.
Ο Χριστός Παντοκράτωρ,Λεπτομέρεια, Εγκαυστική Εικόνα, 6ος αι. Ο Σιναϊτικός Κώδικας, Χειρόγραφο, 4ος αι.
Η Κλίμαξ, Εικόνα, 12ος αι.  
Επιλέξτε τις εικόνες για μεγένθυνση

Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co