Σιναϊτικά Καθίσματα και Μετόχια
 

Για τη Σιναϊτική παράδοση ιδιαίτερο ρόλο έχει διαδραματίσει η παρουσία των Καθισμάτων και των Μετοχίων.

Kαθίσματα ονομάζονται μικρές ή μεγαλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις διαμονής ή παραμονής Σιναϊτών ασκητών εκτός των ορίων των κεντρικών εγκαταστάσεων της Μονής. Συνήθως απαρτίζονται από ένα Παρεκκλήσιο, εγκταταστάσεις διαμονής και ένα κήπο. Στους χώρους αυτούς είναι δυνατή μια απομόνωση, προκειμένου οι εκεί ευρισκόμενοι Πατέρες χωρίς περισπασμούς να επιδίδονται στην άσκησή τους κατά τις προσωπικές τους ανάγκες. Η παραμονή αυτή μπορεί να είναι πρόσκαιρη αλλά και μόνιμη, ανάλογα με την περίσταση και την προσωπική κλήση ενός εκάστου, κατά τον αναχωρητικό σύστημα του μοναχικού βίου και πάντοτε μετά από σχετική ευλογία της Ιεράς των Πατέρων Συνάξεως. Στο πέρασμα των χρόνων ορισμένα καθίσματα αναπτύσσονται κτιριακά περισσότερο των άλλων, ορισμένα δε παραμένουν ιδιαίτερα απλά. Συχνά τη φροντίδα των Καθισμάτων αναλαμβάνουν, εργαζόμενοι εκεί ως κηπουροί, Βεδουΐνοι της φυλής Γκεμπελία.

Mετόχια ονομάζονται συνήθως εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε περιοχές με ευρύτερο ενδιαφέρον για τη Μονή, ακόμη και εκτός του Σιναϊτικού κυρίως χώρου, όπου υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία μετά από δωρεές πιστών. Στα Μετόχια υπάρχει πάντοτε αντιπρόσωπος της Μονής ιερωμένος ή κοσμικός και σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει να διαμένουν και Σιναΐτες Μοναχοί, οπότε τα Μετόχια να προσλαμβάνουν μορφή μικρής Μονής. Πολλά μετόχια εν λειτουργία ευρίσκονται και σε περιοχές απομακρυσμένες από τη Μονή και σε διαφορετικές χώρες, ιστορικά δε παρουσίαζαν μία διασπορά από την περιοχή της Γαλλίας ως τη Ρωσία και την Ινδία. Στην ενότητα των Σιναϊτικών Κειμένων και Καταλόγων περιέχεται κατάλογος με τις Διευθύνσεις όλων των Σιναϊτικών Μετοχίων και Καθισμάτων με τα Ονόματα των εκεί υπευθύνων.Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co