Εκδόσεις
 

Η Ιερά Μονή Σινά κατέχει μία μεγάλη παράδοση στην έκδοση διαφόρων κειμένων καθώς συνέχισε με αυτές την αντίστοιχη παλαιότερη παράδοσή της στην Αντιγραφή και διάθεση Χειρογράφων. Πολλές από τις Εκδόσεις αυτές είναι εκτός κυκλοφορίας. Κατά τα τελευταία έτη μάλιστα έχει εγκαινιάσει σειρά νέων εκδόσεων διαφόρων Σιναϊτικών θεμάτων, ενώ παράλληλα μέσω του Ιδρύματος Όρους Σινά υποστηρίζει την έκδοση διαφόρων επιστημονικών εκδόσεων και της περιοδικής εκδόσεως Σιναϊτικά Ανάλεκτα. Παράλληλα το Ίδρυμα Όρους Σινά αντίστοιχα λειτουργεί ως χορηγός εκδόσεων της Μονής. Με αντίστοιχες εκδόσεις ασχολείται και το Ίδρυμα της Αγίας Αικατερίνης στο Λονδίνο. Στην ενότητα των Σιναϊτικών Κειμένων και Καταλόγων περιέχονται πλήρεις Κατάλογοι με όλες τις εκδόσεις τόσο της Μονής όσο και του Ιδρύματος Όρους Σινά.


Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co