Δραστηριότητες της Ιεράς Μονής Σινά
 

Στην Ιερά Μονή Σινά υπάρχει ιστορική παράδοση να ασχολείται με διάφορα έργα Φιλανθρωπίας και κοινωνικής προσφοράς όχι μόνο προς τους Βεδουΐνους αλλά και προς όσους Χριστιανούς συνέβαινε να μπορούσε να σταθεί αρωγός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Σιναΐτες πάντοτε επιδείκνυαν για τα θέματα παιδείας. Τόσο στη Σιναϊτική Βιβλιοθήκη όσο και στο Σιναϊτικό Αρχείο υπάρχει πλήθος διαχρονικών αναφορών στο θέμα αυτό. Μάλιστα θα πρέπει να τονισθεί ότι η επιζητούμενη παιδεία δεν ήταν μόνο θρησκευτική, αλλά και σχετιζόμενη με τις κλασικές επιστήμες, τις υπόλοιπες θεωρητικές ακόμη δε και τις θετικές, στηρίζοντας στο παρελθόν την λειτουργία σχετικών σχολών. Την παράδοση αυτή στις ημέρες μας συνεχίζει έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας εδώ και πλέον των εκατό ετών της Αμπετείου Σχολής του Καΐρου πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου επιπέδου με τμήματα Ελληνικό, Αραβικό και Αγγλικό. Απευθύνεται στην ευρύτερη κοινωνία του Καΐρου ασχέτως θρησκεύματος και καταγωγής.

Στο χώρο της εκδόσεως κειμένων, είναι γνωστό ότι από την περίοδο της χειρογράφου παραδόσεως είχε δραστηριότητα την οποία και σήμερα συνεχίζει με σύγχρονες Εκδόσεις σχετικές με Σιναϊτικά Θέματα. Παράλληλα παρακολουθεί τις δραστηριότητες τεσσάρων Ιδρυμάτων, σκοπός της λειτουργίας οποίων είναι η υποστήριξη της Μονής στο έργο και την εν Διακονία της. Παράλληλα με τα προαναφερόμενα, προσπαθεί να ανταποκρίνεται στη ζήτηση εκ μέρους των προσκυνητών για την προμήθευσή τους με διάφορα Σιναϊτικά Ενθυμήματα ενώ καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες σχετικά με την Προστασία και την Ανάδειξη των Μνημείων της Σιναϊτικής Κληρονομιάς, ή ακόμη και την υποστήριξη των Σιναϊτικών Σπουδών. Πρόσφατα έχει αρχίσει και τη σύνταξη του σώματος της Σιναϊτικής Βιβλιογραφίας.Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co