Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης
Επιστροφή στην Αρχική σελίδα
Παλαιά Διαθήκη
Μωυσής και Γη Μαδιάμ
Ισραηλίτες και Σινά
  • Μωϋσής και Νομοδοσία
  • Δεκαλόγος και Ισραηλίτες
Προφήτες Μωυσής και Ααρών
 

Ο Μωυσής στην Γη Μαδιάμ
 

Κατά τη νεανική περίοδο της ζωής του, ο Μωυσής για να σωθεί από την καταδίωξη του Φαραώ προσέφυγε στην περιοχή του ορεινού συγκροτήματος του Νοτίου Σινά, τη γη Μαδιάμ. Μετά τη γνωριμία του με την οικογένεια του Ιερέως της Μαδιάμ Ιοθώρ ενυμφεύφθη τη μία από τις επτά του κόρες, τη Σεπφώρα, από την οποία και απέκτησε δύο γιους, από τους οποίους τον πρώτο ονόμασε Γηρσάμ, δηλαδή Πάροικο, θεωρώντας την οικογένειά του πάροικο σε ξένο τόπο. Στην ησυχία και την απομόνωση της ερήμου του Σινά ο Μωυσής παρέμεινε επί σαράντα περίπου έτη ποιμαίνοντας τα πρόβατα του πεθερού του παράλληλα με την επιδίωξη της κάθαρσης της ψυχής του, μέχρι όταν ο Θεός του αποκαλύφθηκε, στις υπώρειες του Χωρήβ, στο θαύμα της Φλεγομένης Βάτου και το διέταξε να επιστρέψει στην Αίγυπτο να παραλάβει το λαό του.

Μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο ο Μωυσής και ο Λαός του Ισραήλ, έφτασαν πάλι εδώ στις υπώρειες του Χωρήβ της γης Μαδιάμ, για να λάβουν το Νόμο από τον Θεό και να οργανώσουν τη θρησκευτική τους παράδοση στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας.

Ο Άγιος Μάμας, Μικρογραφία Χειρογράφου, 12ος αι.
Ο Άγιος Μάμας, Μικρογραφία Χειρογράφου, 12ος αι.

Ο Προφήτης Μωυσής ποιμαίνει τα πρόβατα και παραλαμβάνει τον Νόμο, Μικρογραφία Χειρογράφου, 11ος αι. Το Θεοβάδιστον  Όρος Σινά, Εικόνα, 18ος αι.
Επιλέξτε τις εικόνες για μεγένθυνση

Δημιουργία και Χορηγία του Τόπου: Ίδρυμα Όρους Σινά
Copyright © των Κειμένων: Ίδρυμα Όρους Σινά, Αθηνών
Copyright © Φωτογραφιών: Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης

  Stay Global Kalampakas - Tsonis Co Stay Global Co