Ο Χριστός Παντοκράτωρ, Εγκαυστική Εικόνα, 6ος αι.


Κλείσιμο